Etsi
PALVELUT

Käytössämme on AVUX-kiinteistönhuolto-ohjelma, jonka avulla pidämme huolta taloyhtiöstänne mm. ylläpitämällä huoltopäiväkirjaa ja kulutusseurantaa. 

Kiinteistöpalvelulla on SÄHKÖURAKOINTILUVAT: kiinteistönne sähkö- ja ovisummeri korjaukset hoituvat kauttamme nopeasti ja joustavasti.

Kiinteistöpalvelulla on LIIKENNÖINTILUVAT: lumen poisajot ja vaihtolavapalvelut hoituvat kauttamme joustavasti. 

Lisäksi meillä on TURVALLISUUSALAN ELINKEINOLUPA, joka oikeuttaa harjoittamaan turvasuojaustoimintaa. KYSY TARJOUSTA

-pienistä LVI- tai sähkötöistä 

-vaihtolavapalvelusta

                   -> haravointijätteet, risujätteet
                   -> 2-lokerolava
                   -> taloyhtiön omatoimiseen siivouspäivään valinnan mukaan 1- tai 2kpl lavoja: kaatopaikka-, metalli-, sähkölaite-  ja                                                         ongelmajätekeräys
                 Tiedustelut: tero.koljonen@sskp.fi tai 041-3183823

 
 Viralliset liputuspäivät 

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. 

Viralliset liputuspäivät ovat:
 • 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä 
• 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä 
• toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä 
• 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä 
• kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päiväksi 
• marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä 
• 6.12. itsenäisyyspäivä 
• päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys 
• päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa. 

Muut liputuspäivät 

Muita liputuspäiviä on vuosittain kaksitoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä. 

Muut liputuspäivät ovat: 
• 5.2. J. L. Runebergin päivä 
• 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä 
• 9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä 
• 27.4. kansallinen veteraanipäivä 
• 9.5. Eurooppa-päivä 
• 12.5. J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä 
• toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä 
• 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä 
• 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä 
• 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä 
• 6.11. svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä 
• 20.11. Lapsen oikeuksien päivä 
• 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä 
 
Lähde: https://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat